Wazanzibari wamtaka tena Karume – Utenzi

UTENZI ULIOSOMWA KATIKA MAANDAMANO YA KUUNGA MKONO PENDEKEZO LA KATIBU MKUU LA MABADILIKO YA KATIBA YA ZANZIBAR, 16 Januari 2010

Naanza hili tamko
Ilahi kwa jina lako
Hitaraji nuru yako
Ndio iongoze njia

Nuruyo itangulie
Mbele iniangazie
Nalo giza likimbie
Lisije kunizuwia

Baraka za Tumwa wako
Zilibariki tamko
Lifike nikutakako
Nako liweze pokewa

Lipokewe kwa hishima
Adabu na taadhima
Sababu tunolisema
Hadhi yake twaijuwa

Ni tamko la kusudi
La nia kuiradidi
Kwamba sasa imebidi
Njia yetu kuamua

Ni tamko la kiapo
Nacho hakitangukipo
Wala hakitaangukapo
Na wala kusalitiwa

Ni tamko la shahada
Ni sehemu ya ibada
Na kwalo sina labda
Ni la hakika twajuwa

Ni tamko la fakhari
Ya kuwa Wazanzibari
Tamko la utayari
Wa lolote litokuwa

Basi Mola twatamka
Na hali tuna hakika
Ni Wewe uliyetaka
Sisi hapa kuzaliwa

Ni Wewe uliyetaka
Sisi hapa kuzalika
Na kwalo twaporomoka
Allah kukusujudia

Vyengine ungeamuwa
Ndivyo hivyo vingekuwa
Kwengine tungezaliwa
Kukawa ni biladiya

Bali wewe Mola wetu
Ulitaka pawe petu
Zinjibari iwe yetu
Ndipo ukatugaiya

Tangu zamani za kale
Zama hizo za wavyele
Ulitaka iwe vile
Kwa mapenziyo Jaliya

Waliotutangulia
Nchi wakatuachia
Na wanaofuatia
Wajibu kuikutia

Ndipo kwa sababu hiyo
Tukasema hii leo
Budi tukunjuwe nyoyo
Na cha ndani kukitoa

Ya kwanza kauli yetu
Kwenu viongozi wetu
Sefu na Rais wetu
Karume mwatusikiya

Hapa tushapofikia
Wazenji tushang’amua
Kwamba linotufalia
Ni umoja na usawa

Sasa tumeshatambua
Kwamba tulizuzuliwa
Adui alitungia
Mapande akatugawa

Sasa tumeshafahamu
Mkoloni ‘liazimu
Tuzimwage zetu damu
Yeye akichekelea

Sasa tumeshazinduka
Tuli wajinga hakika
Kukubali gawanyika
Na mahasimu tukawa

Na sasa tumeshachoka
Kulea khofu na shaka
Za wakoloni vishuka
Walizokituumbia

Waliumba mengi mambo
Ya mijini na viambo
Wakatunga na uongo
Na njia za kulindia

Mkubwa ubaya wao
Walofanya watu hao
Ni kugeuza kibao
Cha tarikhi ya Visiwa

Tarehe ikageuzwa
Ubaguzi ‘katukuzwa
Na chuki kapandikizwa
Kwenye vichwa na vifua

Wakafanya taawili
Ionekane ni kweli
Muarabu ni katili
Waafrika ‘kaua

Mwenye damu ya Mwarabu
‘Kafanywa ajinasibu
Ni yeye mstaarabu
Mfanowe hatokuwa

Washirazi ‘kaambiwa
Peke yao ni wazawa
Na mwengine hatokuwa
Mwenyeji jina kupewa

Tukalazwa usingizi
Wazenji tusimaizi
Kamsahau Mwenyezi
Na dini yake Nabiya

Tukalazwa usingizi
Kwayo kali hino dozi
Mwishowe ni uchafuzi
Nchi ikachafuliwa

Leo nyuma ‘kigeuka
Kuangalia hakika
Lipi tulofaidika
Twajua tulifulia

Sasa miongo minne
Tangu sisi tutengane
Ila hisabu uone
Mangapi yametokea?

Ni lipi tulilotoa
Lipi tulilopokea
Na lipi lilobakia
La sisi kujigambia?

Tumepoteza hishima
Ya pamoja kusimama
Kama si baba na mama
Mmoja alotuzaa

Tumepoteza kauli
Ya mambo kuyaamili
Tukaipeleka mbali
Nako ikachukuliwa

Tumetupa kila kitu
Kale kilokua chetu
Leo mbele ya wenzetu
Twaonekana vichaa

Tumevuna udhalili
Na dharau na kejeli
Za nahari na laili
Za kupwa na za kujaa

Tumepokea mashaka
Mabalaa na wahaka
Nchi kuchwa yaripuka
Na neema yapotea

Tumepokea mzozo
Wa sizo kuzeta ndizo
Na sasa kwenye uozo
Zenji inaogelea

Kipi kilichobakisha
Kuweza kuijulisha
Ingalipo haijesha
Nchi yetu ya uzawa?

Basi sasa tumetubu
Tumeshajua sababu
Na pale tu’poharibu
Twataka kupatatua

Ni umoja peke yake
Wa nchi na watu wake
Utaofanya tutoke
Letu kulisimamia

Tukitaka tuvuuke
Humu topeni tutoke
Lazima tuunganike
Natuwe kitu kimoya

Natuwe kitu kimoya
Ndipo ‘taiona njiya
Tuwezayo ipitia
Pazuri tukafikia

Kauli yetu ya tatu
Watusikie wenzetu
Iwapo nchi ni yetu
Ni sisi wa kuamua

Ni sisi wa kuamua
La kuwa na kutokuwa
Kwamba ndio tunojuwa
Lipi linotufalia

Ni sisi na si mwengine
Mwembamba ama mnene
Atakiwaye anene
Nchi kwa kuelekea

Na ndipo kwa haki hiyo
Na kwa nguvu tulonayo
Twatamka hii leo
Wazenji tushaamua

Hatutaki uchaguzi
Tunataka uongozi
Unao usimamizi
Wa nchi kuikwamua

Ili mawili ya mwanzo
Yapate myega na nyenzo
Na tuepuke mizozo
Lazima kusimamiwa

Lakini msimamizi
Shuruti awe mjuzi
Asiwe ni mrukizi
Kati anayerukia

Na awe ni mwasisi
Asiwe ni mfuasi
Na tumuonae sisi
Karume ndiye afaa

Afaaye ni Karume
Bwana huyu mwanamme
Atafanya isikwame
Nchi nyuma kurejea

Ndilo tushaloamua
Sisi wenyewe raia
Karume kuendelea
Mambo kuyaweka sawa

Tumefanya uamuzi
Nasi tukijua wazi
Katiba ni kizuizi
Wa hili tuloamua

Bali Katiba ni yetu
Mali yetu wenyewetu
Hatutashindwa na kitu
Kubadili ‘kiamua

Ndipo natoa kalmia
Kutoka kwa huu umma
Baraza tunalituma
Kurekebisha sheria

Tunalituma Baraza
Katika siku ya kwanza
Sheria kutengeneza
Kama tushavyoamua

Sheria ibadilishwe
Kipindiche kirefushwe
Karume alazimishwe
Mudawe kuongezewa

Nawe Raisi Amani
Tunakujuwa moyoni
Kurefusha hutamani
Mudao ukiishia

Ila sisi ndio watu
Tulokupa kiti chetu
U mtumwa mbele yetu
Wapaswa tutumikia

Tumika tukutamayo
Kwa muda tuutakao
Na ikimaliza kaziyo
Tutakwambia pumua

Lakini sasa hujesha
Ya nini kuharakisha?
Nchi watakaiacha
Irudi kwenye mabaya?

Zenji unayoipenda
Kuiacha njia panda
Itakuwa ni kuvunda
Uloanza jijengea

Neno nikufahamishe
Mtenda jambo asishe
Mwisho asilifikishe
Bora ‘singelianzia

Na hili ndilo tamko
Na ni kwetu litokako
Amani yako mashiko
Ni huu umma sikia

Ni sisi Wazanzibari
Ambao tunadhukuri
Kwa kheri ama kwa shari
Tuko nawe kwenye njia

Tutakacho ni umoja
Hiyo ndiyo yetu haja
Na ndiyo yetu faraja
Nchi yetu kutulia

Twakataa utengano
Chuki na mifarakano
Na Karume ni mfano
Wa hayo kuyaondoa

Mwisho wa hili tamko
Rabbi twaja tena kwako
Tulinde viumbe vyako
Kama tulivyozowea

Tumezoea ulinzi
Wako Ilahi Mwenyezi
Basi tupe ‘situhizi
Tuepushie balaa

Mlinde Rais wetu
Na Sefu kipenzi chetu
Waongoze nchi yetu
Itoke kwenye balaa

Walinde na mahasidi
Walinde na mafisadi
Walinde na makuwadi
Nchi waloikamia

Rabbi kwa rehema zako
Lilinde hili tamko
Lende mbele nyuma mwiko
Lipe nguvu na satuwa

Lisimamishie kweli
Madhubuti mihimili
Na liwe sauti kali
Isiyodharauliwa

Lipe nguvu ya ajabu
Ulizompa Habibu
Kwenye Badri harubu
Ushindi akachukua

Lipe kila mantiki
Naliwe halipingiki
Naliwe halianguki
Hata linapotishiwa

Lifanye liwe ni hoja
Wapemba na Waunguja
Wote wajile pamoja
Utu wao kutetea

Liwe ni neno la wote
Wazenji wawe popote
Wakiuzwa wasisite
Tamko hili kutoa

Na miye nilitowaye
Ulinzinimo nitiye
Adui ‘sikaribiye
Njia kunizuilia

Salama usalimini
Nisikwame safarini
Uwashinde mafatani
Rabbi Wewe wawajua

Basi tulinde wajao
Kwa kheri ya ulinzio
Na hao tuwambiao
Nao walinde sawia

Utulinde Mola wetu
Tuilinde nchi yetu
Tushinde adui zetu
Hasidi waone haya

Kile kilichobakia
Kwenye yetu Biladiya
Kilinde kisijetwawa
Nacho kikeshapotea

Ilinde na dini yako
Walinde na waja wako
Iwe kwa hili tamko
Mwanzo wa kutuongoa

Ilahi tupe umoja
Wapemba na Waunguja
Tuweze kujenga hoja
Ya nchi kujilindia

Ya Rabbi tupe mapenzi
Tuchukie ubaguzi
Tushikane kama wenzi
Mapacha tuvyozaliwa

Ya Karima Mola wetu
Hupungukiwi na kitu
Ukitupa nchi yetu
Kama vile ‘livyokuwa

Kwako Bwana tuombacho
Sio zaidi ya hicho
Tufumbue yetu macho
Na nuru kututilia

Tuwezeshe kung’amua
Kosa tulilokosea
Kisha tuongoze njia
Ya hapa kujinasua

Lau hii ni adhabu
Kwa mambo tuloharibu
Kwako Ghafuru twatubu
Na toba zetu pokea

Zipokee toba zetu
Ufanye ujira wetu
Ni kutupa nchi yetu
Kama vile ‘livyokuwa

Wewe Bwana hufundishwi
Na wala hurekebishwi
Na wala hulazimishwi
Watenda unoamua

Ukitaka jambo kuwa
Husema “Kuwa” likawa
Sababu u mwenye quwa
Na ilimu iso doa

Lakini hatuna budi
Kukuomba Ya Majidi
Sisi ni wako ibadi
Tunaokutegemea

Kwa rehemazo Wadudi
Na dua za Muhammadi
Tumiminie suudi
Bariki hivi Visiwa

Swala nyingi na salamu
Zende kwa Abu Qassimu
Na sahabaze kiramu
Na wakeze wote pia

Na wote maiti wetu
Wazazi nao wenetu
Warehemu Mola wetu
Kwa Fatiha tun’otia

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s